Observera att tjänsten reserverar lagerbolaget i en timme. Slutförs inte beställningen inom den tiden återställs bolaget och du måste börja om.
50 000 kr
100 000 kr
6500 Euro
50 000 kr 5 st
Räkenskapsår 1/1 – 31/12
Räkenskapsåret avslutas 31/12-2020
50 000 kr
Räkenskapsår 1/2 - 31/1
_
50 000 kr
Räkenskapsår 1/3 - 28/2
_
50 000 kr
Räkenskapsår 1/4 - 31/3
_
50 000 kr 1 st
Räkenskapsår 1/5 - 30/4
Räkenskapsåret avslutas 30/04-2020
50 000 kr
Räkenskapsår 1/6 - 31/5
_
50 000 kr 3 st
Räkenskapsår 1/7 – 30/6
Räkenskapsåret avslutas 30/6-2019
50 000 kr
Räkenskapsår 1/8 - 31/7
_
50 000 kr 1 st
Räkenskapsår 1/9 - 31/8
Räkenskapsåret avslutas 31/08-2020
50 000 kr
Räkenskapsår 1/10 - 30/9
_
50 000 kr
Räkenskapsår 1/11 - 31/10
_
50 000 kr
Räkenskapsår 1/12 - 30/11
_
100 000 kr 2 st
Räkenskapsår 1/1 – 31/12
Räkenskapsåret avslutas 31/12 - 2020
100 000 kr
Räkenskapsår 1/2 - 31/1
_
100 000 kr
Räkenskapsår 1/3 - 28/2
_
100 000 kr
Räkenskapsår 1/4 - 31/3
_
100 000 kr
Räkenskapsår 1/5 - 30/4
_
100 000 kr
Räkenskapsår 1/6 - 31/5
_
100 000 kr 2 st
Räkenskapsår 1/7 – 30/6
Räkenskapsåret avslutas 30/06-2020
100 000 kr
Räkenskapsår 1/8 - 31/7
_
100 000 kr
Räkenskapsår 1/9 - 31/8
_
100 000 kr
Räkenskapsår 1/10 - 30/9
_
100 000 kr
Räkenskapsår 1/11 - 31/10
_
100 000 kr
Räkenskapsår 1/12 - 30/11
_
6500 Euro
Räkenskapsår 1/1 – 31/12
_
6500 Euro
Räkenskapsår 1/2 - 31/1
_
6500 Euro
Räkenskapsår 1/3 - 28/2
_
6500 Euro
Räkenskapsår 1/4 - 31/3
_
6500 Euro
Räkenskapsår 1/5 - 30/4
_
6500 Euro
Räkenskapsår 1/6 - 31/5
_
6500 Euro 1 st
Räkenskapsår 1/7 – 30/6
Räkenskapsåret avslutas 30/6-2020
6500 Euro
Räkenskapsår 1/8 - 31/7
_
6500 Euro
Räkenskapsår 1/9 - 31/8
_
6500 Euro
Räkenskapsår 1/10 - 30/9
_
6500 Euro
Räkenskapsår 1/11 - 31/10
_
6500 Euro
Räkenskapsår 1/12 - 30/11
_