OBS! Tjänsten är för närvarande ur funktion pga tekniska problem. Vänligen kontakta oss via mail (info@bolagsratt.se) eller telefon (+46 (0)60 16 81 50) istället.
Observera att tjänsten reserverar lagerbolaget i en timme. Slutförs inte beställningen inom den tiden återställs bolaget och du måste börja om.
25 000 kr
50 000 kr
3 000 Euro
25 000 kr
Räkenskapsår 1/1 – 31/12
_
25 000 kr
Räkenskapsår 1/2 - 31/1
_
25 000 kr
Räkenskapsår 1/3 - 28/2
_
25 000 kr
Räkenskapsår 1/4 - 31/3
_
25 000 kr
Räkenskapsår 1/5 - 30/4
_
25 000 kr
Räkenskapsår 1/6 - 31/5
_
25 000 kr
Räkenskapsår 1/7 – 30/6
_
25 000 kr
Räkenskapsår 1/8 - 31/7
_
25 000 kr
Räkenskapsår 1/9 - 31/8
_
25 000 kr
Räkenskapsår 1/10 - 30/9
_
25 000 kr
Räkenskapsår 1/11 - 31/10
_
25 000 kr
Räkenskapsår 1/12 - 30/11
_
50 000 kr
Räkenskapsår 1/1 – 31/12
_
50 000 kr
Räkenskapsår 1/2 - 31/1
_
50 000 kr
Räkenskapsår 1/3 - 28/2
_
50 000 kr
Räkenskapsår 1/4 - 31/3
_
50 000 kr
Räkenskapsår 1/5 - 30/4
_
50 000 kr
Räkenskapsår 1/6 - 31/5
_
50 000 kr
Räkenskapsår 1/7 – 30/6
_
50 000 kr
Räkenskapsår 1/8 - 31/7
_
50 000 kr
Räkenskapsår 1/9 - 31/8
_
50 000 kr
Räkenskapsår 1/10 - 30/9
_
50 000 kr
Räkenskapsår 1/11 - 31/10
_
50 000 kr
Räkenskapsår 1/12 - 30/11
_
3 000 Euro
Räkenskapsår 1/1 – 31/12
_
3 000 Euro
Räkenskapsår 1/2 - 31/1
_
3 000 Euro
Räkenskapsår 1/3 - 28/2
_
3 000 Euro
Räkenskapsår 1/4 - 31/3
_
3 000 Euro
Räkenskapsår 1/5 - 30/4
_
3 000 Euro
Räkenskapsår 1/6 - 31/5
_
3 000 Euro
Räkenskapsår 1/7 – 30/6
_
3 000 Euro
Räkenskapsår 1/8 - 31/7
_
3 000 Euro
Räkenskapsår 1/9 - 31/8
_
3 000 Euro
Räkenskapsår 1/10 - 30/9
_
3 000 Euro
Räkenskapsår 1/11 - 31/10
_
3 000 Euro
Räkenskapsår 1/12 - 30/11
_